Home News Latest เน?เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน?เธชเธตเธขเธง เธ?เธฒเธžเน?เธชเธตเธขเธง เธˆเธฃเธดเธ‡เน† vdo เน?เธชเธตเธขเธง เน?เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน?เธชเธตเธขเธงเน† เนƒเธ™ เธ›เธฑเน‹เธกเธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™MSN Random Online

เน?เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน?เธชเธตเธขเธง เธ?เธฒเธžเน?เธชเธตเธขเธง เธˆเธฃเธดเธ‡เน† vdo เน?เธชเธตเธขเธง เน?เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน?เธชเธตเธขเธงเน† เนƒเธ™ เธ›เธฑเน‹เธกเธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 11 January 2007 11:21

http://www.meelink.com/webboard/index.php?action=cat&catid=2

เน?เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน?เธชเธตเธขเธง เธ?เธฒเธžเน?เธชเธตเธขเธง เธˆเธฃเธดเธ‡เน† vdo เน?เธชเธตเธขเธง เน?เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน?เธชเธตเธขเธงเน† เนƒเธ™ เธ›เธฑเน‹เธกเธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™

http://www.youtube.com/watch?v=QG6pCkFZqxE

 

Marijuana legal in Iowa? Yes, I won my battle enabling me to use the illegal drug for my medical problems. I am one of only 34 known medically ill individuals who have been approved to use marijuana legally in the U.S. I suffer from a rare neurological disease known as Nail Patella Syndrome (NPS). There are only 200 known cases of this genetic disorder. Of those, eight percent are affected with organ and immune system complications which kills most of them by the age of 40

My sister died with NPS at age 44. My mother has NPS, but is only affected by slight joint deformities. When I was three, my father died at the age of 40 from a combination of tumors and tuberculosis. Today, in addition to fighting for my life, I am still wagering a battle with marijuana.

Instead of legality for just myself and a few others, I am fighting to help scores of medically ill individuals who haven't received the privilege to use the drug legally. "If one ill individual can legally use the drug and get some relief from their pain, I feel I have succeeded with my mission

A pamphlet provided by the Family Council on Drug Awareness defines marijuana as the dried leaves and flowers of the cannabis plant, which contain the non-narcotic chemical, THC, at various potencies They note it is smoked or eaten to produce the feeling of being High. Different strains of this herb produce different sensual effects, ranging from sedative to stimulant. Prior to getting my first legal supply of marijuana on March 17,1990, I used marijuana illegally for more than 20 years to help cope with the pain from an illness which wasn't diagnosed until a few years ago.

I have written a testimonial affidavit dated Sept. 26, 1989, in the book, Marijuana, Medicine and the Law series. A notation at the end of my affidavit tells that I obtained legal access to the marijuana after I had written my testimonial but prior to the time the book was published in April of 1991. R.C. Randall is the editor of the book describing muscle spasm, pain, and marijuana therapy. It includes testimony from Federal and State Court proceedings on marijuana's medical use in the treatment of Multiple Sclerosis, paralysis, and chronic pain. The publisher noted that I had a lifetime of mysterious pain and physical ailments... marijuana was effective in treating the chronic pain associated with my condition. I was born with mild deformities including missing fingernails, double jointed fingers, poorly jointed elbows, and small knee caps.

I was always ill, even as a child. During one siege, I got Pink Eye, followed by Chicken Pox, which developed into strep throat and eventually ended with rheumatic fever.. After six months of hospitalization, it took another three months of bed rest before I could do any of the chores and games of a normal boy my age. I contracted colds and flu easily. In 1961 I moved with my family to Arizona.

The Muscles in my arms didn't develop normally. Lifting weights didn't even help with the muscles. I was constantly breaking bones, especially in my hands and wrists.

In the early 1960's, I started smoking marijuana on an occasional basis, which I found relieved my constant pain. Unlike other individuals who get giggly and high after smoking marijuana, I just felt better. My muscles stopped going into spasms, the unbearable pain would leave and my body relaxed. My knees were causing me so much discomfort, but I didn't give up. I wanted to be like other people who weren't always ill. I just tried that much harder. I figured it was because I was working too hard.

In 1964, I underwent surgery to correct my right arm's inflexible elbow. The operation failed to improve my elbow's mobility. The surgery was not successful. During the surgery, one of my large nerves in my lower arm was severed. This resulted in numbness to my lower right arm and pain in my elbow. I always had something wrong.

Between 1966 and 1968 I suffered from hepatitis, strain A and B. I was in the hospital for a long period of time and was treated with a variety of powerful pain-killers, tranquilizers, narcotics, sedatives, and anti-inflammatory drugs. The medications' ingredients altered my moods.

I had a motorcycle accident in 1972. Following three surgeries on my right knee, the pain didn't subside and became intense.

In the mid 1970's my hands were in very bad shape. I was employed in the mines handling lots of chemicals and working with heavy equipment. My hands were terribly swollen and they felt like they were on fire. At the time, I was living in Arizona and became acquainted with many Mexican people, ranging in age from 40 to their late 70's. Seeing that my hands were in bad shape, our landlord, an elderly Mexican woman, told me she had something that would help and I followed her in the back room. She pulled out a potion, which was marijuana in cane alcohol. She said that that type of application had been made by Mexican peasants for centuries. The potion was spread on my hands.

My first experience with the rubbing compound made my hands feel even hotter, but in a short time the burning sensation left and the swelling disappeared. I stopped once or twice a day during the week and four to five times a day during the weekend for potion applications to my hands. After several weeks, my hands were back to normal and I regained the use of them with far less joint pain.

In 1976, I broke my right wrist. My right side always seemed to be the worst. It always got the broken bones. The wrist was taped in a fist position. After a year of not being able to get my hand out of the fist position, it was discovered I had lost the joint in my wrist. Doctors tried to repair the damage by taking a piece of bone from my hip and putting it in my wrist in hopes of fusing the joint. By 1974-75, I felt that using small amounts of marijuana daily helped ease my discomfort better than any prescribed drugs or combination of drugs.

I didn't like the drug effects I got from all the medications which were prescribed for me. I didn't have the hallucinations or end up in the hospital from the marijuana like I did for the strong prescription medications. I also felt a lot more bright and wide-eyed when I just used the marijuana. In 1978, I stepped on a nail. The wound did not heal and after several months with an infected hole in my foot, I was hospitalized.

Hardship hit the our family again in December 1979. I was fired from my job as an open pit miner after being absent for more than 15 days from my duties.

Thinking it was just a string of bad luck, I started doing auto body work on a full time basis. Despite the constant pain, I was getting along pretty well with my work until 1983. I fell off a ladder onto a concrete floor which caused extensive spinal damage to an already unhealthy back. Accustomed to almost constant pain, I ignored the severe pain until it became unbearable and I couldn't lie down, sit up, walk, or have my body in any comfortable position.

In July of 1985, I moved my family back to Bode IA, near the area where I grew up.

Ultra sound treatments failed to provide any relief, so in 1985, I went for spinal adjustments, I got some relief for three days and then became terribly ill and was rushed to the hospital where I was given huge amounts of morphine. My condition was diagnosed as Renal Failure as my right kidney shut down. On Sept. 27, 1985, I was transferred from a county hospital to Iowa City where urologists attempted to save the kidney. Following the ultra-sound, nine surgeries and the passing of numerous huge kidney stones, things began to look better, but I was rushed into surgery when my kidney stopped for the second time. During surgery, my kidney hemorrhaged profusely and suddenly, like a miracle, the kidney started working. My doctors didn't know what to expect so they left the kidney intact, but didn't close the opening in case the condition warranted the procedure again. Unfortunately, one of my major nerves was severed during the surgery which resulted in numbness in my lower abdomen, groin and right leg. The incision almost cut my mid-section in half. An added traumatic experience during my recovery was that my surgical wound didn't heal properly and became infected. My wound had to be cleaned daily. The condition persisted for months. Eventually the doctors gave my wife a turkey baster which she inserted in a deep hole about a third of an inch wide in my side. The hydrogen Peroxide injected into the wound helped to control the unexplained infection.

After almost one year of constant battling with the unhealed surgery wound, my doctors discovered I had Tuberculosis (TB). This is the same disease that killed my father. I was placed on intense anti-TB therapy program which aided in the wounds healing, but my surgery wasn't over yet. As soon as the wound healed, doctors did surgery to remove four inches of decayed muscle, fat, and flesh from where the wound hadn't wanted to heal.

I was unable to keep my auto body shop in Bode and was declared disabled late in 1987. I continued to travel to Iowa City, sometimes as often as two and three times per week for continued care, observation and evaluation. The doctors were completely baffled by my symptoms. I was sent from one department to another and one specialist to another, If I was under a doctor's care for any length of time, I always leveled with them and told them the best relief I got was from marijuana. On numerous occasions, doctors were convinced that marijuana was helping me cope with my undetermined condition, but felt they were not in the position to help me obtain the drug legally. By 1988, I was convinced it was necessary I have marijuana to handle the pain, and I didn't have all the problems that I had with the very strong prescribed drugs. The strong drugs were causing all kinds of problems and I still had the pain.

I started my battle exploring avenues where I could obtain marijuana legally and not be considered a criminal. In 1988, a urologist diagnosed me as having Fong Syndrome. Later the condition was diagnosed as Nail Patella Syndrome, which is an extremely rare disease. Only 200 people have been diagnosed with NPS in medical history. NPS is incurable, not well understood, progressive and terminal. Even though it is poorly understood, it is a genetic condition and affects major organs including the kidney and liver, disrupts the immune system in ways that are difficult to understand, and causes the bones to be deformed, become brittle and break easy.

Most patients lose their teeth when they are young. I had lost all mine before I was 21. I did some research on NPS and learned that the genetic disorder affects the joints, limits mobility, causes chronic pain, and muscle cramps and spasms. This was why the muscles in my back and legs became very constricted and the pain was very intense. I got tired very easy and could only stand a few minutes without experiencing unbearable pain. Spells of nausea, fever, chills and night sweats were common for me.

I have been under some type of medical care for most of my life and in immediate life threatening condition on numerous occasions, due to kidney failure or medication reaction. My medical care includes 19 major surgeries, seven performed in one week. During one unsuccessful surgery, I had 11 tubes or cables into or attached to my body.

During my life, I have been prescribed morphine, Demerol, Motrin, Codeine, Valium, and countless other anti-spasmodic, anti-inflammatory, tranquilizers, sedating and mood altering medications. My doctors have included Urologists, Neurologists, Internists, Psychiatrists, Osteopaths, Orthopedic surgeons, General Practitioners and chiropractors. I have been rushed to hospital emergency rooms on at least six occasions suffering from severe, potentially lethal drug induced adverse conditions caused by powerful medications. This includes drug induced respiratory and renal failure and hallucinations. The medications had little effect on my chronic pain and spasms, but left me in more distress, both mentally and physically incapacitated. I felt so drugged and dopey that I couldn't function normally. Reactions to the drugs damaged my stomach, making it impossible for me to eat and in a terrible nauseated state.

While smoking an equivalent of 10 marijuana cigarettes per day, I was as comfortable as possible and didn't require the strong prescribed medications including Phenergan, an anti-nausea controlling drug. I rarely found a doctor who wasn't pleased to listen and most understood my dilemma, but felt they weren't in a position to take the stand of legalizing marijuana for those who needed the drug for medical purposes.

Finally I discovered a medical doctor in Iowa who took a special interest in my plight to use marijuana legally for my intense pain! I went through investigational protocol and spastic pain evaluation. I then contacted Iowa Senator Charles Grassley's office (shown below with my wife and I). I was very pleased as they were so helpful.

Last Updated on Tuesday, 03 June 2008 21:29
 
 

Top Members

No top members yet.